FOSS4G Belgium 2016 - dit is geen conferentie

Oproep voor kaarten

Als "GEO" conferentie vormen kaarten een belangrijk onderdeel en de organisatie doet daarom een oproep voor het ter beschikking stellen van allerlei kaarten, waarvan minimaal één stap in het proces gebaseerd is op open source software voor geografische ondersteuning of met behulp van open data.

We zijn op zoek naar bijdragen om op de FOSS4G kaartgallerij een uitdagende en prikkelende overzicht te presenteren van het beste op vlak van kartering. Maak (of toon) je eigen kaart op basis van om het even welke gegevens.

Je kaart kan het resultaat zijn van een professionele activiteit of een persoonlijke uitdaging. We verwachten inzendingen op papier (A1), via email (voeg een screenshot toe) of als interactieve kaart (verwijs naar de URL van de kaart). Samen met je inzending bezorg je een korte beschrijving van je kaart en van de methode om ze te creëren, eventueel de gebruikte software en data voor de realisatie ervan.

De enige criteria om een bijdrage op te sturen zijn:


Richtlijnen voor fysieke deelname aan de tentoonstelling

Email map@foss4g.be (voor 18 september) en vraag ons om je een plaats te reserveren in de gallerij. Breng de dag van de conferentie een afgedrukte versie op papier mee van je kaart om ze in de gallerij te kunnen ophangen. Je kaart moet op een A1 formaat worden afgedrukt om te kunnen passen in de kaders. Grotere kaarten worden niet toegestaan.


Richtlijnen voor on-line deelname

Stuur je kaart door per mail voor 18 september (map@foss4g.be). Opgestuurde kaarten moeten voldoen aan volgende criteria:

Indien je een interactieve kaart doorstuurt, gelieve de url te bezorgen.


Volgende informatie dient te worden toegevoegd samen met je kaart

FOSS4G is een gratis evenement. Alvast dank aan onze sponsors en partners om dit mogelijk te maken.

Leefmilieu Brussel

Indien u meer informatie nodig hebt neem contact op of volg ons op Facebook of twitter.